Slik samkjører du

HentMEG er en mobilapp som knytter sammen sjåfører og passasjerer som skal reise samme vei.

    

Last ned appen fra AppStore eller Google Play


Registrer deg ved å klikke ny bruker og følge instruksjonene på skjermen


Legg inn din reise og velg om du ønsker å tilby eller be om skyss


Når du får treff må både sjåføren og passasjeren akseptere turen


Ha en hyggelig samkjøringstur!


I rushtrafikken i Bergen er det 500 000 ledige seter. Kan vi utnytte disse bedre, vil både køene og klimautslippene reduseres. Vi oppfordrer derfor sterkt å ta i bruk samkjøring som et virkemiddel for mer effektiv og klimavennlig transport.

Daniel Kroppan Moe
Statens vegvesen, Region vest

Ved å samkjøre kan du få redusert dine bilkostnader, ved at medpassasjerene bidrar til å betale for bensin, bompenger og parkering.

Lars Ove Kvalbein
Bergen kommune
 

Det er hyggelig og sosialt å samkjøre, og du bidrar til å redusere køene! Tiden du sparer kan du benytte til mer spennende ting…

Gunhild Raddum
Hordaland fylkeskommune
 

Go to top