Samkjør med mobilen
Reis sammen med andre som skal samme veg.
Start allerede i dag!

HentMEG for mobil er fremdeles under utvikling!

Systemet er nettopp lansert, og det er derfor få brukere som er registrert. I begynnelsen kan det derfor lønne seg å avtale med en nabo eller kollega om å samkjøre.
Ønsker din bedrift samkjøring, ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan dette best kan tilrettelegges for dere.

Lyst til å bli samkjører?

Samkjøring er et viktig tiltak for å få redusert biltrafikken i den verste rush-tiden. For hver sjåfør som lar bilen stå og istedet sitter på med noen andre, så blir det én bil mindre på veien. Og for hver bil mindre det blir på veien, så minker køen, mens klimagasser og svevestøv reduseres.

Fyll ut skjemaet om du har lyst til å starte med samkjøring eller hjelpe andre å komme i gang.

Abonner på Forsidestrøm

Om samkjøring

Samkjøring er en privat avtale mellom sjåfør og passasjer. Programvaren som brukes til samkjøring er en formidlingstjeneste. De som står bak programvaren har ikke noe ansvar for innholdet og bruken av programvaren.

HentMEG for mobil inngår i en testfase som foregår frem til lansering i 2014. De som får lov til å bruke løsningen er tidlige brukere, og oppfordres til å komme med innspill frem til lanseringen.

Les mer om hovedprosjektet på nettsidene til Spontan Samkjøring (www.seat4me.net)

Hvem står bak

Statens vegvesen

Triona AS

ITS Norway

Personvern

Vi tar personvern og sikkerhet alvorlig. Les mer om disse temaene her: